Classic

Intensive Mani & Pedi Classic Finish
$105.00

Classic Mani & Pedi
$65.00

 

Shellac

Intensive Mani & Pedi Shellac finish
$135.00

Shellac Mani & Pedi
$95.00

 

Bio Sculpture

Intensive Mani and Pedi Bio Sculpture finish
$180.00

Bio Sculpture Mani & Pedi
$140.00

 

Combo

Shellac Mani & Classic Pedi
$85.00

Bio Sculpture Mani & Shellac Pedi
$125.00

Bio Sculpture Mani & Shellac Pedi
$125.00